ԱՐՄՄԵԴ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱՐՄՄԵԴ Բժշկական Կենտրոնը միշտ ձեզ հետ է!
info@armmedarmavir.am ArmMedClinic

+374 93 10 70 70

Ստոմատոլոգիա


Ստոմատոլոգի առաջնային խորհրդատվություն
Անվճար

Վերին շուրթի անզգայացում
1000 դր.

Ռենտգեն
1000 դր.

Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա


Մակերեսային Կարիեսի բուժում
6000 դր.

Միջին Կարիեսի բուժում
8000 դր.

Խորանիստ Կարիեսի բուժում
10000 դր.

Ատամների գեղագիտական վերականգնում
15000 դր.

Էնդոդոնտիա-ատամալիցք էդոմետազոնի մածուկով (1 արմատախողովակ)
3000 դր.

Էնդոդոնտիա-ատամալիցք էդոմետազոնի մածուկով (2 արմատախողովակ)
6000 դր.

Էնդոդոնտիա-ատամալիցք էդոմետազոնի մածուկով (3 արմատախողովակ)
9000 դր.

Էնդոդոնտիա-մեկ գուտապերչե գամիկի մեթոդով (1 արմատախողովակ)
5000 դր.

Էնդոդոնտիա-մեկ գուտապերչե գամիկի մեթոդով (2 արմատախողովակ)
8000 դր.

Էնդոդոնտիա-մեկ գուտապերչե գամիկի մեթոդով (2 արմատախողովակ)
8000 դր.

Էնդոդոնտիա- մեկ գուտապերչե գամիկի մեթոդով (3 արմատախողովակ)
10000 դր.

Ատամնափառի հեռացում
5000 դր.

Ատամնաքարերի հեռացում
15000 դր.

Air- Flow
5000 դր.

Վերաբուժում (1 արմատախողովակ)
2000 դր.

Վերաբուժում (2 արմատախողովակ
4000 դր.

Վերաբուժում (3 արմատախողովակ)
6000 դր.

Վերաբուժում (4 արմատախողովակ)
8000 դր.

Պարոդոնտոլոգիա


Մեկ սեգմենտի փակ կյուրետաժ
5000 դր.

Էսթետիկ շինավորում Ադհեզիկ ապակեթելային (1 ատամ)
10000 դր.

Էսթետիկ շինավորում լարի միջոցով (1 ատամ)
5000 դր.

Գինգիվէկտոմիա
4000 դր.

Լնդերի պլաստիկա
20000 դր.

Պարոդոնտիտի բուժում
25000 դր.

Գինգիվիտի բուժում
15000 դր.

Էկզոստոզների հեռացում ( 1 հատված)
20000 դր.

Օրթոպեդիա


Կոբալտ- Քրոմե ներդիր
10000 դր.

Կոմպոզիտային ներդիր
30000 դր.

Հաղճապակյա ներդիր
65000 դր.

Ձուլածո գամիկ
6000 դր.

Մետաղ-հաղճապակյա պսակ (Noritake)
30000 դր.

Մետաղ-հաղճապակյա պսակ (VITA)
30000 դր.

Մետաղ-հաղճապակյա պսակ (Ivoclar Design)
35000 դր.

Հաղճապակյա պսակ
70000 դր.

Ցիրկոնե պսակ
60000 դր.

Մետաղ-հաղճապակյա պսակ իմպլանտատի վրա
45000 դր.

Ցիրկոնե պսակ իմպլանտի վրա
80000 դր.

Ադհեզիվ ամրաթելային կամուրջ
40000 դր.

Մասնակի շարժական արհեստական ատամնաշար
45000 դր.

Լրիվ շարժական արհեստական ատամնաշար
50000 դր.

Մասնակի շարժական թիթեղային արհեստական ատամնաշար
140000 դր.

Ատտաչմենի կիրառում
20000 դր.

Մետաղ-կերամիկական շապիկի հեռացում (1 միվոր)
2000 դր.

Ձուլածո գամիկի հեռացում (1 միվոր)
5000 դր.

Արհեստական ատամի ավելացում պրոթեզի վրա
5000 դր.

Շապիկի ցեմենտում
2000 դր.

Պրոթեզի վերանորոգում
6000 դր.

Ժամանակավոր պլաստմասե պսակ
10000 դր.

Նեյլոնային միկրոպրոտեզ
50000 դր.

Մետաղական պսակ
10000 դր.

Կապպա (մեկ ծնոտ)
15000 դր.

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա


Ատամի պարզ հեռացում
3000 դր.

Ատամի բարդ հեռացում
10000 դր.

Ռետենցված ատամի հեռացում
30000 դր.

Իմաստության ատամի հեռացում (Պարզ)
10000 դր.

Իմաստության ատամի հեռացում (Բարդ)
20000 դր.

Արմատների հեռացում
5000 դր.

Հեմիսեկցիա
10000 դր.

Ապեկեկտոմիա
25000 դր.

Սանձիկի հատում
8000 դր.

Թարախակույտի բացազատում
7000 դր.

Պերիկորոնարիտ
10000 դր.

Ռեպլանտացիա
70000 դր.

Կիստայի հեռացում
20000 դր.

Ատամների պրոֆեսիոնալ սպիտակեցում (դենտեքս)
50000 դր.

Ամբողջաձույլ մետաղական շապիկ
12000 դր.

Ատամի ֆտորացում
5000 դր.

ԱՐՄՄԵԴ Բժշկական Կենտրոն
2019թ․