ԱՐՄՄԵԴ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱՐՄՄԵԴ Բժշկական Կենտրոնը միշտ ձեզ հետ է!
info@armmedarmavir.am ArmMedClinic

+374 93 10 70 70

Գինեկոլոգիա

Գինեկոլոգի առաջնային խորհրդատվություն
5000 դր.
Գինեկոլոգի երկրորդային խորհրդատվություն
3000 դր.
ՆԱՊ-ի տեղադրում
20000 դր.
ՆԱՊ-ի տեղադրում ներառյալ ՆԱՊ-ը(Միրենա)
125000 դր.
ՆԱՊ-ի հեռացում
10000 դր.
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների բուժում
15000 դր.
Արգանդի խոռոչից ասպիրատի նմուշառում Պայպելի զոնդով
5000 դր.
Ագանդի պարոնացի նշակետային բիոպսիա ռադիոալիքյին եղանակով
10000 դր.
Մեկ կանդիլոմայի հեռացում ռադիոալիքային եղանակով
15000 դր.
2-3 կանդիլոմայի հեռացում ռադիոալիքային եղանակով
25000 դր.
4 և ավելի կանդիլոմայի հեռացում ռադիոալիքային եղանակով
30000 դր.
Արգանդի պարանոցի էկտոպիայի ռադիոալիքային բուժում
25000 դր.
Արգանդի պարանոցի պոլիպի հեռացում ռադիոալիքային եղանակով
30000 դր.
Շեքի և հեշտոցի կիստաների հեռացում ռադիոլիքային եղանակով)
30000 դր.
Մեկ գենիտալ նևուսի հեռացում ռադիոալիքային եղանակով
15000 դր.
2 և ավելի գենիտալ նևուսի հեռացում ռադիոալիքային եղանակով
25000 դր.
Արգանդի պարանոցի Էկսցիզիա ռադիոալիքային եղանակով
30000 դր.
Արգանդի պարանոցի կոնիզացիա ռադիոալիքային եղանակով
55000 դր.
Արգանդի պարանոցի հետծննդաբերական բուժում ռադիոալիքային եղանակով
15000 դր.
Արգանդի պարանոցի լեյկոպլակիայի բուժում ռադիոալիքային եղանակով
25000 դր.
Կոլպոսկոպիա
10000 դր.
Հղիության արհեստական ընդհատում(առանց դեղորայքի արժեքի)
30000 դր.
Հորմոնալ դիսբալանս
40000 դր.
Չբերության բուժում
60000 դր.

ԱՐՄՄԵԴ Բժշկական Կենտրոն
2019թ․