ԱՐՄՄԵԴ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱՐՄՄԵԴ Բժշկական Կենտրոնը միշտ ձեզ հետ է!
info@armmedarmavir.am ArmMedClinic

+374 93 10 70 70

Լաբորատոր հետազոտություններ


Լաբորատոր-ախտորոշիչ

Արյան կարգի(ABO) և ռեզուս գործոնի որոշում, RhD, C
2000 դր.
Արյան ընդհանուր քննություն
2000 դր.
Արյան խտություն
6000 դր.
Արյան ընդհանուր քննություն(մանրադիտակով)
5000 դր.
Միզանյութ
1500 դր.
Գինեկոլոգիական քսուկ
5000 դր.
Բիլիռուբին ուղղակի անուղղակի
2000 դր.
Քերուկի անալիզ սնկերի վերաբերյալ
3000 դր.
Մեզի մանրէաբանական քննություն
7500 դր.

ՈԻռուցքային մարկերներ

Պրոստատսպեցիֆիկ հակածին,ազատ (PSA free)
7500 դր.
Պրոստատսպեցիֆիկ ընդհանուր (Total PSA)
7500 դր.
Տափակ բջջային կարցինոմայի անտիգեն. (SCC)
10000 դր.
Քաղցկեղային անտիգեն 125 ( CA125)
7500 դր․
Մարդու էպիդիդիմալ սեկտորային սպիտակուց ( HE4)
10000 դր.

Ինֆեկցիաներ

Բրուցելոզ հակամարմիններ ( Brucella Total ab)
5000 դր.
Բրուցելոզ ( Brucella abortus a/b) IgM
6000 դր.
Բրուցելոզ ( Brucella abortus a/b) IgG
6000 դր.
Պրոկալցիտոնին (Procalcitonin )
20000 դր.
Սիֆիլիսի թեստ (Syphilis(TP))
7500 դր.
Խլամիդիա (Chlamydia a/b) IgA
6000 դր.
Խլամիդիա (Chlamydia a/b) IgM
6000 դր.
Խլամիդիա (Chlamydia a/b) IgG
6000 դր.

Ստամոքս-աղիքային հիվանդությունների ախտորոշում

Հելիկոբակտերիոզ հակամարմիններ արյան մեջ
10000 դր.
Կալպրոտեկտին ֆեկալային . ( Q.)
15000 դր.
որդերի հայտնաբերում կղանքում ( PARASER )
7500 դր.

Մետաբոլիզմ

Ինսուլին ( Insulin)
7500 դր.
Գլյուկոնիզացված հեմոգլոբին ( HbA1C)
7500 դր.
С-Պեպտիդ ( C-PEPTID)
7500 դր.
Ֆերիտին (Ferritin )
5000 դր.
Վիտ. B12 (ակտիվ)
10000 դր.
Վիտ. B12(Vit B12)
7500 դր.
Վիտ. D-25OH (Vit. D-25OH)
10000 դր.

Հորմոնալ հետազոտություններ

Ֆոլիկուլոխթանող հորմոն (FSH)
6000 դր.
Լուտեինիզացնող հորմոն (LH)
6000 դր.
Պրոլակտին (Prolactin )
6000 դր.
Էստրադիոլ( Estradiol)
6000 դր.
Պրոգեստերոն ( Progesterone )
6000 դր.
Տեստոստերոն ազատ (Testosterone free)
6000 դր.
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ (DHEA-s)
5000 դր.
17-ОН- Պրոգեստերոն (17-OH-P)
7500 դր.
Պրոինսուլին (Proinsulin)
7500 դր.

Նախածննդյան թեստեր

( էստրիոլ ազատ)E3 free
7500 դր.
(Ալֆա-ֆետոպրոտեին)AFP
7500 դր.
Դ ( Խորիոնային հոնադոտրոպին ընդհանուր) hCG
7500 դր.
Ազատ β-խորիոնային հոնադոտրոպին ( Free β-hCG)
7500 դր.
Հղիության ընկերքային շրջանի սպիտակուց A (PAPP-A)
7500 դր.

Վահանաձև գեղձի հորմոնալ հետազոտություններ

Թիրեոտրոպ հորմոն (TSH)
5000 դր.
Տրիյոդթիրոնին ընդհանուր ( Total T3 )
7500 դր.
Տրիյոդթիրոնին ազատ (Free T3)
5000 դր.
Թիրոքսին ազատ ( Free T4)
5000 դր.
Թիրոքսին ընդհանուր ( Total T4)
7500 դր.
Թիրեոիդ պերօքսիդազայի հակամարմիններ(Anti – TPO)
5000 դր.
Պարատհորմոն ( IPTH)
15000 դր.

Պոլիմերազային շղթայակցման ռեակցիա

Ֆեմոֆլոր 16 Screen
30000 դր.
Մարդու պապիլոմավիրուս 16, 18
8000 դր.
ՀերպեսՎիրուս I-II տիպ ( HSV –I-II)
7000 դր.
Ցիտոմեգալովիրուս ( CMV)
7000 դր.
Խլամիդիոզ (Chlamydia trachomatis)
7000 դր.
Գոնորեա (N. Gonorrhoeae )
7000 դր.
Տրիխոմոնիազ (Trichomonas v.)
7000 դր.
Գարդներելիոզ ( Gardnerella )
7000 դր.
Միկոպլազմոզ ( Mycoplasma hominis)
7000 դր.
Միկոպլազմոզ(Mycoplasma genitalium)
7000 դր.
Ուրեոպլազմոզ( Ureaplasma spp.)
7000 դր.
Սիֆիլիս (Treponema pallidum)
7000 դր.
Կանդիդոզ (Candida albicans)
7000 դր.
Լիստերիոզ( Listeria monocytogenes)
7000 դր.
Տոկսոպլազմոզ (в спинномозговой жидкости)
7000 դր.

Մարդու գենետիկա

Պրոտրոմբինային ժամանակ (PT)
40000 դր.

Կոագուլոգրամմա

Պրոտրոմբինային ժամանակ (PT)
2000 դր.
Ակտիվացած մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ(APTT)
3000 դր.
Շրջանառվող անտիկոագուլյանտի ինդեքս.index of circulating anticoag.)
7500 դր.
Ֆիբրինոգեն( Fg)
4000 դր.
Դ-Դիմեր ( D-Dimer)
10000 դր.
Հոմոցիստեին С (Homocysteine)
7500 դր.
Պրոտեին С( Protein C )
10000 դր.
Պրոտեին ազատ S ( Free protein S)
20000 դր.
Թրոմբինային ժամանակ ( TT)
2000 դր.

Բիոքիմիա

Կալցիում ընդհանուր արյան մեջ (Ca)
2000 դր.
Կալցիում ընդհանուր մեզի մեջ (Ca)
2000 դր.
Կալիում,Նատրիում,կալցիում,մագնեզիում իոնիզացված.( K+,Na+,Ca+,Mg+)
5000 դր.
Խոլեստերին(CHOL)
2000 դր.
Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ (HDL)
2000 դր.
Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ(LDL)
6000 դր.
Կրեատինին արյան մեջ( Creatine )
1000 դր.
Կրեատինին մեզի մեջ( Creatine ) в моче
1000 դր.
Միզաթթու արյան մեջ( URIC acid)
2000 դր.
Միզաթթու մեզի մեջ ( URIC acid)
2000 դր.
Թթվային ֆոսֆատազա ( ACP)
4000 դր.
IgA
2500 դր.
IgM
2500 դր.
IgG
2500 դր.
Իմունոգլոբուլին –Е ( IgE)
7500 դր.
BIL-Ընդհանուր(Total)
1500 դր.
BIL-Direct
1500 դր.
Հիմնային ֆոսֆատազա ALP
2000 դր.
Գամմա-գլյուտամիլտրանսֆերազա GGT
2000 դր.
Ասպարտատամինոտրանսֆերազա AST
2000 դր.
Ալանինամինոտրանսֆերազա ALT
2000 դր.

Ռևմատոլոգիա

С-Ռեակտիվ սպիտակուց (CRP (high sensitive)
5000 դր.
Անտիստրեպտոլիզին О (ASO-test )
5000 դր.
Ռևմատոիդ գործոն (RF)
5000 դր.

Միկրոսկոպիկ բջջաբանական հետազոտություններ

Սպերմոգրամմա
7500 դր.
ՊԱՊ քսուկ հեղուկ ցիտոլոգիա( PAP smear)
10000 դր.

Բակ. Քննություն

Կղանքի բակ քննություն՝ դիսբակտերիոզ (ավտոմատ իդենտ.)
10000 դր.
Կղանքի բակ քննություն՝ դիսբակտերիոզ ( կլասիկ)
10000 դր.

ԱՐՄՄԵԴ Բժշկական Կենտրոն
2019թ․