ԱՐՄՄԵԴ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱՐՄՄԵԴ Բժշկական Կենտրոնը միշտ ձեզ հետ է!
info@armmedarmavir.am ArmMedClinic

+374 93 10 70 70

Ակնաբուժություն

Առաջնային ակնաբույժի խորհրդատվություն
5000 դր.
Երկրորդային խորհրդատվություն(1 ամիս անց)
3000 դր.
Ավտոռեֆրակտոկեռատոմետրիա
3000 դր.
Ակնաբուժական հիվանդությունների բուժում
10000 դր.
Առաջնային հետազոտություն ակնոցների նշանակմամբ
5000 դր.
Առաջնային հետազոտություն ակնահատակի զննմամբ
10000 դր.
Օֆթամոսկոպիա
3000 դր.
Բինօկուլյար տեսողության ստուգում
2000 դր.
Պարաբուլբար/սուբկոնյուկտիվալ ներարկում 1 աչքում
10000 դր.
Ինտրաբուլյար ներարկում 1 աչքում
25000 դր.
Ինտրաբուլյար ներարկում 1 աչքում
25000 դր.
Կոպերիմերսում
4000 դր.
Արցունքատար խողովակների լվացում 1 աչքում
5000 դր.
Օտարմարմնի հեռացում աչքի առաջնային հատվածիցն
5000 դր.
Կոնսերվատիվ բուժում խալազիոնի ժամանակ (առանց դեղորայքի արժեքի)
10000 դր.
Խալազիոնի հեռացում
50000 դր.
Քսանտելազմայի հեռացում
50000 դր.
Պտկիկային գերաճի հեռացում
50000 դր.
Արցունքատար ուղիների զոնդավորում
15000 դր.
Տերմինալցավոտգլաոկոմայի ալկոհոլիզացիա
50000 դր.
Ընդհանուր ակնաբուժական հետազոտություն (վիզիոմետրիա,օֆթալմոտոնոմետրիա,բիոմիկրոսկոպիա,օֆթալմոսկոպիա) և բուժում
15000 դր.

ԱՐՄՄԵԴ Բժշկական Կենտրոն
2019թ․