ԱՐՄՄԵԴ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱՐՄՄԵԴ Բժշկական Կենտրոնը միշտ ձեզ հետ է!
info@armmedarmavir.am ArmMedClinic

+374 93 10 70 70

Պրոկտոլոգիա

Պրոկտոլոգի առաջնային զննում և վիդեոանոսկոպիա
5000 դր.
Պրոկտոլոգի երկրորդային զննում
3000 դր.
Թութքի հանգույցների վակումային լիգավորում
Առաջին աստիճան
Երկրորդ աստիճան
Երրորդ աստիճան

120000 դր.
150000 դր.
180000 դր.
Թութքի հանգույցների հեռացում
Առաջին աստիճան
Երկրորդ աստիճան
Երրորդ աստիճան

150000 դր.
170000 դր.
200000 դր.
Թութքի կոնսերվատիվ բուժում
20000 դր.
Բարդացված թութքի(թրոմբոզ, ճաք) կոմբինացված բուժում
250000 դր.
Անալ ճաքի կոնսերվատիվ բուժում (ներառյալ դեղորայքը)
Անալ ճաքի հեռացում
25000 դր.
150000 դր.
Արտաքին թրոմբի հեռացում
Առաջին աստիճան
Երկրորդ աստիճան

120000 դր.
150000 դր.
Ենթամաշկային խուղակի հեռացում
150000 դր.
Պերիանալ ոչ ուռուցքային գոյացությունների հեռացում (պապիլոմա, կանդիլոմա, ծոփք և այլն)
1-2 գոյացություն
3-4 գոյացություն
5 և ավելի գոյացություն

120000 դր.
150000 դր.
180000 դր.
Շեքի և սրբանապոչուկային շրջանի թարախակույտերի բացազատում և վերքերի առջնային վիրաբուժական մշակում
70000 դր.
Պարապրոկտիտի բացազատում
70000 դր.
Պերիանալ և սրբանապոչուկային շրջանների բլոկադա
Առաջին ներարկում
Հաջորդական ներարկումներ

30000 դր.
15000-ական
Պոչուկի էպիթելային կիստայի հեռացում
160000 դր.
Ռեկտոռոմանոսկոպիա
3000 դր.
Հիստոլոգիական քննություն
15000 դր.
Սֆինկտերոտոմիա
50000 դր.

ԱՐՄՄԵԴ Բժշկական Կենտրոն
2019թ․