ԱՐՄՄԵԴ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱՐՄՄԵԴ Բժշկական Կենտրոնը միշտ ձեզ հետ է!
info@armmedarmavir.am ArmMedClinic

+374 93 10 70 70

Ուլտրաձայնային հետազոտություններ

Որովայնի օրգանների համալիր սոնոգրաֆիա
6000 դր.
Փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա
6000 դր.
Միզուղիների սոնոգրաֆիա
5000 դր.
Ամորձիների սոնոգրաֆիա
10000 դր.
Արգանդի և ձվարանների սոնոգրաֆիա Տրանսվագինալ
10000 դր.
Կրծքագեղձերի և հարակից ավշային հանգույցների համալիր սոնոգրաֆիա
6000 դր.
Որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների համալիր սոնոգրաֆիա
10000 դր.
Փոքր կոնքի օրգանների և ամորձիների սոնոգրաֆիա
15000 դր.
Փոքր կոնքի օրգանների և կրծքագեղձերի սոնոգրաֆիա
10000 դր.
Որովայնի, փոքր կոնքի օրգանների և կրծքագեղձերի համալիր սոնոգրաֆիա
15000 դր.
Վահանագեղձի սոնոգրաֆիա
6000 դր.
Պարանոցի օրգանների համալիր սոնոգրաֆիա
10000 դր.
Որովայնի, փոքր կոնքի օրգանների և վահանագեղձի համալիր սոնոգրաֆիա
15000 դր․
Որովայնի, փոքր կոնքի օրգանների, վահանագեղձի, կրծքագեղձերի համալիր սոնոգրաֆիա
20000 դր.
Փափուկ հյուսվածքների և ենթամաշկային գոյացությունների սոնոգրաֆիա
5000 դր.
Հոդերի սոնոգրաֆիա` երկու հոդ
10000 դր.
Հղիության սոնոգրաֆիկ որոշում
5000 դր.
Պտղի սոնոգրաֆիա
8000 դր.
Ֆոլիկուլոմետրիա դինամիկ հսկողությամբ
10000 դր.
Անոթների գունավոր դուպլեքս սկանավորում
Ստորին վերջույթների (երակային)
Ստորին վերջույթների (համալիր)
վերին վերջույթներ
պարանոցի էկստրակրանիալ
15000 դր.
12000 դր.
15000 դր.
12000դր.
12000 դր.
Լիմֆատիկ համակարգի հետազոտություն
6000 դր.
Էխոկարդիոգրաֆիա
10000 դր.
Պտղի և մոր դոպլեր հետազոտություն
15000 դր.
Թքագեղձերի սոնոգրաֆիա
6000 դր.
Աչքի սոնոգրաֆիա
6000 դր.
Դինամիկ հսկողություն
2000 դր.
Որովայնի դուպլեքս
8000 դր.
Միզային համակարգ և շագանակագեղձ
8000 դր.
Կրծքագեղձի էլաստոգրաֆիա
12000 դր.
Շագանակագեղձի սոնոգրաֆիա
6000 դր.
Էլաստոգրաֆիա
12000 դր.
Թոքային սոնոգրաֆիա
8000 դր.
Տրանսկրանիալ դուպլեքս
15000 դր.

ԱՐՄՄԵԴ Բժշկական Կենտրոն
2019թ․