ԱՐՄՄԵԴ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱՐՄՄԵԴ Բժշկական Կենտրոնը միշտ ձեզ հետ է!
info@armmedarmavir.am ArmMedClinic

+374 93 10 70 70

Վիրաբուժություն

Վիրաբուժի առաջնային խորհրդատվություն
5000 դր.
Վիրաբուժի երկրորդային խորհրդատվություն
3000 դր.
Մաշկային ոչ ուռուցքային գոյացությունների հեռացում (լիպոմա, աթերոմա, նևուս) 1-2 գոյացություն
3-4 գոյացություն
5 և ավելի գոյացություն

50000 դր.
70000 դր.
90000 դր.
Պանարիցիումի բացազատում
30000 դր.
Թարախակույտերի բացազատում մինչև 10սմ
10սմ և ավել
35000 դր.
50000 դր.
Վիդեոանոսկոպիա
3000 դր.
Վիրակապություններ
3000 դր.
Եղունգի հեռացում տեղային անզգայացմամբ
20000 դր.
Վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում, կարում տեղային անզգայացմամբ
10 սմ և ավել

20000 դր.
45000 դր.
Որովայնի խոռոչի պունկցիա
8000 դր.
Որովայնի խոռոչի դրենավորում /ասցիտների ժամանակ/
25000 դր.
Հիստոլոգիական քննություն
15000 դր.
Ներհոդային ներարկում (առանց դեղորայքի)
10000 դր.
Ներհոդային ներարկում (ներառյալ դեղորայք)
13000 դր.
Թորակոցենրեզ
130000 դր.
Վիրահատական փոքր միջամտություններ
40000 դր.
Օտար մարմնի հեռացում
30000 դր.
Մաշկային պլաստիկ վիրահատություն
70000 դր.
Փոքր և միջին հոդերի հոդախախտերի ուղղում անզգայացումուվ(ստացիոնարում)
40000 դր.
Խոշոր հոդերի հոդախախտերի ուղղում անզգայացումով
50000 դր.
Հոգնա
2000 դր.
Հոդերի պունկցիա
10000 դր.
Պրևրալ և որովայնի խոռոչների պունկցիա
15000 դր.
Մատների ամպուտացիա, նեկրէկոմիա
30000 դր.
Վերքերի վիրակապություններ
2000 դր.
Վերքերի վիրակապություններ առանց կարերի (վնասվածքներից հետո ստացված)
4000 դր.
Մակերեսային փոքր վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում և կարում
10000 դր.
Մակերեսային միջին վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում և կարում
15000 դր.
Մակերեսային մեծ վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում և կարում
20000 դր.
Խորանիստ հյուսվածքների վնասում վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում և կարում
25000 դր.
Քթային արյունահոսության դադարեցում
10000 դր.
Վնասված ջլերի, մկանների վերականգնում
50000 դր.
Փոքր ոսկրերի առանց տեղաշարժի կոտրվածքների անշարժացում
10000 դր.
Փոքր ոսկրերի տեղաշարժով կոտրվածքների համադրում և անշարժացում
15000 դր.

ԱՐՄՄԵԴ Բժշկական Կենտրոն
2019թ․